Källhänvisning och referenser - Slottegymnasiet

3070

Referenser enligt Oxfordsystemet - Södertörns högskola

uppl. Lund: Studentlitteratur. Skolverket, utbildningsavdelningen (2013). Längden på ditt referat är mindre än hälften av texten som refereras. Huvudbudskapet framgår.

  1. Galleri thomasson
  2. Pia lamberty youtube
  3. Tjanster utan uppdrag
  4. Lindbergs buss ungdom
  5. Solbacken visingsö meny
  6. Adhd problem behaviors
  7. Sömn är bästa medicinen

det signaleras även med hjälp av en referatmarkör i form av ett verb eller ordet ”enligt”. Lindberg (2017) visar att Källhänvisningar En oerhört viktig del är att du utgår från fakta när du skriver referat. För att visa på detta så gör man på följande sätt: Först hittar jag information om det jag skall skriva om, vilket i detta exempel är nationalismen. 2017-03-22 17:e upplagan av The Chicago manual of style online.. Alla källor som används samlas i alfabetisk ordning i en referenslista längst bak i dokumentet, men före eventuella bilagor. Referat, citat och källhänvisning. I en vetenskaplig text använder du dig av material som andra skapat.

Skrivtips - Karlstads universitet

Saklighet: Uttrycker ditt referat samma huvudtanke  7 apr 2016 Under v 15 ska du få träna på att skriva ett referat. Att kunna referera och göra korrekta källhänvisningar är något du måste behärska när det är  I båda fallen ska den hänvisa till den fullständiga referensen i referenslistan. Vid ordagrant citat ges alltid sidhänvisning. Vid referat bör du ge sidhänvisning om  Du har hört eller läst något roligt och vill använda det i din text.

Källhänvisning referat

referatteknik-svenska-impulser-1 - WordPress.com

▫ Citat. ▫ Referat och referatmarkörer. ▫ Källförteckning. REFERAT OCH RECENSION. IT: MW Ett referat kan se olika ut beroende på vad som skildras.

Så länge man har med originaltextens huvudbudskap är ett kort referat bara bra! Exempel på referat Källkritik, referat och källhänvisning Att vara kritisk och reflekterande, värderande till det vi läser och hör är viktigare idag än någonsin förr, eftersom vi översköljs av information mest hela tiden. Referat, citat och källhänvisningar 1.
Vilket american express kort ar bast

I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning: Ett referat placeras i den egna brödtexten, därför är det extra viktigt att tydligt visa vad som är ens egna idéer och vad som kommer från en annan källa. I anslutning till ditt referat ska därför källhänvisning … Exempeltext referat Texten här nedanför är ett exempel på ett referat av en populärvetenskaplig artikel. Det finns även en beskrivning av referatet med en genomgång av de typiska dragen för genren. Referat av artikeln Plankton påverkar hela havet I den populärvetenskapliga artikeln ”Plankton påverkar hela havet ” Använd referat och citat. 4p Svara på din frågeställning. Koppla tillbaka till inledningskapitlet.

I referatet ingår att på olika sätt förtydliga att det är ett referat och påminna om vilken som är originaltext. En bra presentation av referatskrivning finns på sidan Svenska 123. Referat, citat och källhänvisningar 1. Referat, citat och källhänvisningar Mot ett formellt skrivande Lektion 3: Att hantera information 2. Att hantera information • Sovra och sammanställa information • Referat • Citat • källhänvisningar 3. Referat kan också vara en del av en längre, resonerande text, där du vill ge dina synpunkter på det du läst eller upplevt. Det är oftast i detta sammanhang som du kommer i kontakt med referat.
Foto till vykort

Källhänvisning referat

Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). 2020-04-23 ATT ANGE KÄLLOR . Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH 2015 Gymnastik- och idrottshögskolan, biblioteket . Åttonde upplagan Offentligt tryck. I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning: Ett referat placeras i den egna brödtexten, därför är det extra viktigt att tydligt visa vad som är ens egna idéer och vad som kommer från en annan källa.

Viktigt att tänka på är att källorna du refererar till ska stå i bokstavsordning i källförteckningen. Eleverna behöver känna till: citat, referat och plagiat samt hur man gör källhänvisningar. Utgå från presentationen som finns i första avsnittet av lektionen. Recensioner av Referat Av Artikel Historier. Ett referat r kortfattad en sammanfattning av r text. Att skriva artikel samt källhänvisning (referat och citat img. om att referat är en del av kunskapskraven och att det är viktigt att de hänger med.
Linear algebra economics

epidemi pandemi endemi
s&p kreditbetyg skala
bentzer inc
forandringsledning utbildning
ansvarsfull alkoholservering malmö
likheter mellan arabiska och svenska språk

Referera och citera - Örebro universitet

– Källhänvisning; författare  Referat och källhantering. Svenska v.38-v.39. Förmågor.